Ներկայացնել կենսաթոշակների և նպաստների համակարգը

Մոդուլ` Սոցիալական ապահովություն և
ապահովագրություն:
Արդյունք` Ներկայացնել կենսաթոշակների
և նպաստների համակարգը:
Թեմա` Ներկայացնել կենսաթոշակների
և նպաստների տեսակները, պարտադիր կուտակային համակարգը:

Մասնագիտություն` Ֆինանսներ:
Կուրս` 3 – րդ:
Դասախոս` Ռուզաննա Վարդազարյան:Leave a Reply