Գինեգործություն

Նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ կրթության 0721.03.4 «Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն» մասնագիտության կրթական ծրագիրը ԱՊՔ-ում :

Ռոբոտատեխնիկա

Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը (ԱՏՁՄ) նախաձեռնել և իրականացնում է Հայաստանի կրթական համակարգում «Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիաների հիմնման ծրագիրը:

ՍՔԱՅ

ՍՔԱՅ - ը մշակվել է խոցելի խմբերի երիտասարդներին տնտեսապես հզորացնելու նպատակով, որպեսզի նրանք հաջողությամբ կարողանան գտնել աշխատանք և տնտեսական կայունություն:

Դասընթացներ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ad architecto assumenda autem distinctio dolorem dolores eaque enim hic, impedit ipsum laboriosam maxime minima mollitia odit quis repellendus sequi vitae voluptatum!

Ստացեք ԱՊՔ վերջին նորությունները ձեր էլեկտրոնային փոստին