Արդյունքի հանձնում «Նախուտեստ» մոդուլից «Խոհարարական գործ» մասնագիտության 2-րդ կուրսում