Ֆինանսներ

0412.01.5 «Ֆինանսներ»

Միջին մասնագիտական կրթության 0412.01.5 «Ֆինանսներ» մասնագիտության կրթական ծրագիրը ԱՊՔ-ում իրականացվում է առկա ձևով.

ա. միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 2 տարի,

բ. հիմնական կրթության հիմքով՝ 3 տարի:

Որակավորումը՝ «Ֆինանսիստ»:

0412.01.5 «Ֆինանսներ» մասնագիտության մասնագետն իրականցնում է.

1. պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ֆինանսական ծառայությունների մասնագետ,

2. կազմակերպությունների ֆինանսական բաժինների կրտսեր մասնագետ,

3. բանկերի համապատասխան բաժինների կրտսեր մասնագետ,

4. հաշվետար.

5. կազմակերպության կամ ստորաբաժանման ֆինանսական գործունեության համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրում և մուտքագրում, վերլուծության և գնահատման տվյալների նախապատրաստում,

6. հաճախորդների և գործընկերների հետ բացատրական աշխատանքների իրականացում, անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ և հսկողությամբ,

7. ֆինանսատնտեսական փաստաթղթերի և տիպային պայմանագրերի նախապատրաստում,

8. դրամական վճարումներին մուտքերին և տնտեսական այլ գործառույթներին վերաբերող փաստաթղթերը կազմելու ճշտության ստուգում: