Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում

1012.01.4 «Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում»

Նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ կրթության 1012.01.4 «Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում»  մասնագիտության կրթական ծրագիրը ԱՊՔ-ում իրականացվում է առկա ձևով.

ա. միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 1  տարի,

Որակավորումը՝ «Վարսահարդար»:

1012.01.4 «Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում»մասնագիտության մասնագետն իրականցնում է.

1. վարսահարդար՝ կանացի,

2. վարսահարդար՝ տղամարդու,

3. խորհրդատու

գործառույթները: