Վարչական

Էլլա Գասպարյան

Տնօրեն

Սուսան Հայկյան

Տնօրենի տեղակալ ուսումնական աշխատանքների գծով

Ազատ Հակոբյան

Տնօրենի տեղակալ կազմակերպադաստ. աշխատանքների գծով

Ռուբեն Այվազյան​​

Կրթության
որակի պատասխանատու

Սերոժ Հովհաննիսյան

Գլխավոր հաշվապահ

Տիգրան Եզիազարյան

Տնօրենի տեղակալ վարչատնտեսական աշխատանքների գծով