Ուսումնաօժանդակ

Հասմիկ Չերչիկյան

Գործավար

Անահիտ Զիրոյան

Արխիվավար

Դավիթ Հակոբյան

Կադրերի բաժնի վարիչ

Արևիկ Մուրադյան

Բուժքույր

Սիլվա Գալստյան

Պահեստապետ

xxx

xxx