Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում

0613.01.5 «Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում»

Միջին մասնագիտական կրթության 0613.01.5 «Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում» մասնագիտության կրթական ծրագիրը ԱՊՔ-ում իրականացվում է առկա ձևով.

ա. միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 3 տարի,

բ. հիմնական կրթության հիմքով՝ 4  տարի:

Որակավորում՝ «Տեխնիկ ծրագրավորող»:

0613.01.5 «Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում» մասնագիտության մասնագետն իրականցնում է.

1. մշակողներ և վերլուծողներ՝ համակարգչային համակարգերի,

2. ծրագրավորողներ,

3. տեխնիկներ՝ հեռահաղորդակցության,

4. տեխնիկներ և օպերատորներ՝ ԷՀՄ-ների սպասարկման: