Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

0613.02.5 «Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում»

    Միջին մասնագիտական կրթության 0613.02.5 «Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում»մասնագիտության կրթական ծրագիրը ԱՊՔ-ում իրականացվում է առկա ձևով.

ա. միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 2  տարի,

բ. հիմնական կրթության հիմքով՝ 3  տարի:

Որակավորումը՝ «Վեբ - դիզայներ»:

0613.02.5 «Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում» մասնագիտության մասնագետն իրականցնում է.

1. Web –դիզայներ,

2. Web ծրագրավորող,

3. Գրաֆիկական դիզայներ,

 4. Դիզայներ ձեռներեց: