Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ

1012.02.5 «Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ»

Միջին մասնագիտական կրթության 1012.02.5 «Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ» մասնագիտության կրթական ծրագիրը ԱՊՔ-ում իրականացվում է առկա ձևով.

ա. միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 2  տարի,

բ. հիմնական կրթության հիմքով՝ 3  տարի:

Որակավորումը՝ «Կոսմետոլոգ»:Միջին մասնագիտական կրթության 1012.02.5 «Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ» մասնագիտության կրթական ծրագիրը ԱՊՔ-ում իրականացվում է առկա ձևով.


ա. միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 2  տարի,

բ. հիմնական կրթության հիմքով՝ 3  տարի:

Որակավորումը՝ «Կոսմետոլոգ»: