Կարի արտադրության տեխնոլոգիա

0723.03.4 «Կարի արտադրության տեխնոլոգիա»

    Նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ կրթության 0723.03.4 «Կարի արտադրության տեխնոլոգիա»  մասնագիտության կրթական ծրագիրը ԱՊՔ-ում իրականացվում է առկա ձևով.

ա. միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 1  տարի,

Որակավորումը՝ «Դերձակ»:

0723.03.4 «Կարի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության մասնագետն իրականցնում է.

1. թեթև հագուստի ր վերնահագուստի մշակում մասսայական արտադրության կարի ձեռնարկություններում,

2. թեթև հագուստի և վերնահագուստի հախագծում և մշակում անհատական պատվերների սրահներում, նորաձևության տներում,

3. թեթև հագուստի և վերնահագուստի ձևափոխում և վերանորոգում անհատական պատվերների սրահներում: