Կառավարման խորհուրդ

Դիտել ՝ Արարատի պետական քոլեջի կոլեգիալ կառավարման մարմնի` խորհրդի կազմ /2020թ․/