Խոհարարական գործ

1013.03.4 «Խոհարարական գործ»

    Նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ կրթության 1013.03.4 «Խոհարարական գործ» մասնագիտության կրթական ծրագիրը ԱՊՔ-ում իրականացվում է առկա ձևով.

ա. միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 1  տարի,

բ. հիմնական կրթության հիմքով՝ 3  տարի:

Որակավորումը՝ «Խոհարար»:

1013.03.4 «Խոհարարական գործ» մասնագիտության մասնագետն իրականցնում է.

1. հյուրանոցներում, ռեստորաններում և հանրային սննդի այլ վայրերում, նավերում, գնացքներում և մասնավոր տներում ծրագրում, կազմակեպում նախապատրաստում և պատրաստում է սնունդ, խմիչքներ և խոհարարական այլ արտադրանքներ: