Դեղագործություն

0916.01.5 «Դեղագործություն»

 

Միջին մասնագիտական կրթության 0916.01.5 «Դեղագործություն» մասնագիտության կրթական ծրագիրը ԱՊՔ-ում իրականացվում է առկա ձևով.

ա. միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 2  տարի,

բ. հիմնական կրթության հիմքով՝ 3  տարի:

Որակավորումը՝ «Դեղագործ»:

0916.01.5 «Դեղագործություն» մասնագետն իրականցնում է.

1. դեղագործ՝ մանրածախ դեղագործական կազմակերպություններում,

2. դեղագործ՝ մեծածախ դեղագործական կազմակերպություններում,

3. դեղագործ դեղեր արտադրող կազմակերպություններում,

4. որոշ դեղերիբժշկական նշանակության առարկաների և հարդեղագործական ապրանքների պահանջարկը,

5. ձևակերպի դեղատան տեսականու ապրանքատեսակների պահանջարկները՝ մատակարարներին,

6. մատակարարներից ընդունի դեղերը, բժշկական նշանակության առարկաները, հարդեղագործական ապրանքները և ստուգի դրանց փաթեթավորման ամբողջականութունը,

7. պահպանի դեղերը բժշկական նշանակության առարկաները և հարդեղագործական ապրանքները: