Լեզվամանկավարժական

Ռուբեն Այվազյան

Լեզվամանկավարժ․ բաժնի վարիչ, մաթեմատիկայի, քիմիայի դասախոս

Նարինե Գրիգորյան

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական համակարգի ուսումնական մասի վարիչ, կենսաբանության դասախոս

Նվարդ Հարությունյան

Հանրակրթական ծրագրով բաժնի վարիչ, հայոց լեզվի և գրականության դասախոս

Ալինա Սահակյան

Կարիերայի կենտրոնի խորհրդատոու, անգլերենի դասախոս

Սիրարփի Ղանդիլյան

Մեթոդիստ, անգլերենի դասախոս

Լիլիթ Համբարձումյան

Պրակտիկայի բաժնի վարիչ, անգլերենի դասախոս

Տիգրան Բաբայան

Բաբայան Տիգրան, Զինղեկ,ՔՊ շտաբի պետ ՆԶՊ և "ՔՊ և ԱԻ հիմնահարցեր" առարկաների դասախոս

Անահիտ Մկրտչյան

Ռուսաց լեզվի և գրականության դասախոս

Գոհար Ստեփանյան

Հայոց լեզվի և գրականության դասախոս

Գոհարիկ Վարդանյան

Հայոց լեզվի և գրականության դասախոս

Լենա Չորբաջյան

Գինեգործության վարպետ

Լիլիթ Կարապետյան

Ռուսաց լեզվի և գրականության դասախոս

Լիլիթ Սարգսյան

Կարի արտադրության տեխնոլոգիայի վարպետ

Խաչիկ Օրդաքյան

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասախոս

Հրաչյա Խաչատրյան

Ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի դասախոս

Ալինա Մկրտչյան

Խոհարարության վարպետ

Նարինե Մեհրաբյան

Անգլերենի դասախոս

Նինել Սաիլյան

Հայոց լեզվի և գրականության դասախոս

Քերոբ Մուսախանյան

Ֆիզիկայի դասախոս

Սամվել Մելոյան

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասախոս

Տիգրան Գևորգյան

Գինեգործության վարպետ

Լիդա Թովմասյան

Կենսաբանության դասախոս

Ռուզաննա Մովսիսյան

Դեղագործության դասախոս

Վիոլետա Հովասափյան

Կենսաբանության, աշխարհագրության դասախոս

Տաթևիկ Հովհաննիսյան

Դիմահարդարման դասախոս

Էլվիրա Զախարյան

Ռուսաց լեզվի և գրականության դասախոս

Հասմիկ Աբրահամյան

Մատնահարդարման դասախոս

Հասմիկ Գրիգորյան

Կենսաբանության, էկոլոգիայի դասախոս