Վարչական

Էլլա Գասպարյան

Տնօրեն

Սուսան Հայկյան

Տնօրենի տեղակալ ուսումնական աշխատանքների գծով

Ազատ Հակոբյան

Տնօրենի տեղակալ կազմակերպադաստ. աշխատանքների գծով

Տիգրան Եզիազարյան

Տնօրենի տեղակալ վարչատնտեսական աշխատանքների գծով

Սերոժ Հովհաննիսյան

Գլխավոր հաշվապահ

Կարինե Սարգսյան

Կրթության որակի պատասխանատու

Մարինե Մարգարյան

Տնօրենի օգնական